Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)


Zonder verwijzing

Sinds 1 januari 2006 mag u ook zonder verwijzing naar de fysiotherapeut. Dit wordt de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie genoemd (DTF). U mag natuurlijk altijd eerst naar uw huisarts, maar dit is dus niet meer verplicht. U kunt dus direct contact opnemen met de praktijk om een afspraak te maken.

Screening

Er zal eerst een screening worden uitgevoerd om te beoordelen of u bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent of dat u toch beter eerst langs de huisarts kunt gaan. Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie geïndiceerd is, vindt er uitgebreid onderzoek plaats en kan het behandeltraject ingezet worden. Als u voor fysiotherapie verzekerd bent wordt dit gewoon vergoed.

Fysiotherapie Louis-Pierre Koppen dtf