Vergoeding en Tarieven

Vergoeding en tarieven


Er bestaat nogal wat verwarring over de vergoeding van fysiotherapie. Wij leggen u graag uit wat de vergoedingen en tarieven binnen de fysiotherapie bedragen.


Chronische indicatie

Er ontstaat soms verwarring als een arts/specialist op de verwijsbrief “chronisch” noteert. De aandoening wordt door de zorgverzekeraar echter pas als chronisch erkend, als deze aandoening ook daadwerkelijk op een lijst voor chronische aandoeningen staat. Voor meer informatie kunt u bij de praktijk informeren.

Als u een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft, wil dit zeggen dat de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening komen. Indien u aanvullend verzekerd bent worden deze behandelingen uit uw pakket vergoed (natuurlijk wel afhankelijk van de grote van uw pakket).

Heeft u al langer een chronische indicatie voor fysiotherapie? Dan heeft u niets met deze eerste 20 behandelingen meer te maken. Alles wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Wel valt fysiotherapie dan ook onder het eigen risico, waardoor dit aan het begin van het jaar afgeschreven kan worden. Mogelijk is dit eigen risico al op door eerdere (para)medische behandelingen en/of medicatie, en is dit niet meer van toepassing.


Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat wil zeggen, als u in het nieuwe jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico-bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico.

Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. 

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar worden uit het basispakket 9 behandelingen vergoed, als het gewenste resultaat dan nog uit blijft kunnen er nog eens 9 behandelingen vergoed worden. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.

Tarieven zonder aanvullende verzekering

De tarieven wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of al uw behandelingen al gebruikt hebt:

Zitting fysiotherapie: €30,00

Zitting aan huis: €40,00

Screening, intake en onderzoek: €40,00

Intake en onderzoek na verwijzing: €40,00